Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.1.2014

-

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

19.9.2016

1.1.2017

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.10.2016

-

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb. (účinnost od 1. prosince 2016, ale část už od 1. září 2016)

1.12.2016

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

-

-

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.12.2016

1.1.2017

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2016

-

Daňový řád, 280/2009 Sb.

19.9.2016

1.1.2017

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

19.9.2016

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.9.2016

-

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

1.12.2016

1.1.2017, 1.8.2017

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

19.9.2016

1.7.2017

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

19.9.2016

1.1.2017

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

19.9.2016

1.1.2017

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.7.2016

-

Školský zákon, 561/2004 Sb.

1.9.2016

1.1.2017, 1.9.2017

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

19.9.2016

1.1.2017

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

19.9.2016

-

Trestní řád, 141/1961 Sb.

6.10.2016

1.1.2017

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

1.12.2016

1.1.2017

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

19.9.2016

-

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

 

 

Vážená paní, vážený pane,
vítejte ve zbrusu novém on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2017.

Jeho základ tvoří Sbírka zákonů – aktuální úplná znění zákonů včetně zvýraznění změn oproti minulému znění. Kromě zákonů jsou zpracovány i vyhlášky a nařízení vlády. Právní předpisy jsou přehledně provázány s judikáty, odbornými články, komentáři, vzory smluv a dalšími dokumenty. více...

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 11. prosince 2016

Právní Servis

Sledujeme změny zákonů a souvisejících dokumentů a informujeme Vás. Sami si určíte sledované zdroje, obory a četnost zasílání. Základní výběr je zdarma. 

Sledovat
změny zákonů
Dnes, 11. prosince 2016, nenastaly žádné změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

novelizované předpisy

pozbylo platnosti

12. - 18. prosince 2016 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

čá. 164/2016 Sb.; Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 395/2016 Sb. částka 164 z 12.12.2016
406/2016 Sb.; Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí částka 165 z 12.12.2016
405/2016 Sb.; Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků částka 165 z 12.12.2016
404/2016 Sb.; Vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška) částka 164 z 12.12.2016
403/2016 Sb.; Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů částka 163 z 12.12.2016
402/2016 Sb.; Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů částka 163 z 12.12.2016
401/2016 Sb.; Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů částka 163 z 12.12.2016
400/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb. částka 163 z 12.12.2016
399/2016 Sb.; Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017 částka 163 z 12.12.2016
398/2016 Sb.; Vyhláška o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici částka 162 z 12.12.2016
397/2016 Sb.; Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje částka 162 z 12.12.2016
396/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly částka 162 z 12.12.2016

nabude účinnosti

370/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 14.12.2016
389/2016 Sb.; Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Jana Jessenia 14.12.2016

novelizované předpisy

13/1997 Sb.; Zákon o pozemních komunikacích 14.12.2016

pozbude platnosti