Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

30.12.2016

28.2.2017, 1.1.2018

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.1.2017

28.2.2017

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.10.2016

1.1.2018

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.12.2016

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2016

-

Daňový řád, 280/2009 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.9.2016

-

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

1.1.2017

1.8.2017

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

19.9.2016

1.7.2017

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

1.1.2017

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.7.2016

-

Školský zákon, 561/2004 Sb.

1.1.2017

1.9.2017

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.1.2017

-

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

19.9.2016

-

Trestní řád, 141/1961 Sb.

1.1.2017

1.2.2017

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

1.1.2017

1.2.2017

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

19.9.2016

-

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,
vítejte ve zbrusu novém on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2017.

Jeho základ tvoří Sbírka zákonů – aktuální úplná znění zákonů včetně zvýraznění změn oproti minulému znění. Kromě zákonů jsou zpracovány i vyhlášky a nařízení vlády. Právní předpisy jsou přehledně provázány s judikáty, odbornými články, komentáři, vzory smluv a dalšími dokumenty. více...

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 18. ledna 2017

Právní Servis

Sledujeme změny zákonů a souvisejících dokumentů a informujeme Vás. Sami si určíte sledované zdroje, obory a četnost zasílání. Základní výběr je zdarma. 

Sledovat
změny zákonů
Dnes, 18. ledna 2017, nenastaly žádné změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

novelizované předpisy

pozbylo platnosti

19. - 25. ledna 2017 nejsou známy žádné změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabude účinnosti

novelizované předpisy

pozbude platnosti

 Nahoru