Milá paní, milý pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft.cz - Zákony, judikatura a literatura 2024-2025. Fulsoft.cz je optimalizován pro všechny velikosti monitorů i mobilní telefony. Zkuste se přihlásit i na svém mobilu.

Základ Fulsoft.cz tvoří komfortně zpracovaná Sbírka zákonů. Na ní je přehledně navázána související judikatura, odborné články, komentáře, vzory směrnic (vnitřních předpisů) či vzory smluv. Více informací.

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 26. června 2024

Právní servis - sledování změn zákonů, judikatury i literatury

Sledujeme změny právních předpisů podle Vašeho zadání a zašleme e-mailem. Zvolte si:

 1. Zdroje, o kterých chcete být informováni (Sbírka zákonů, judikatura, vzory smluv,...)
 2. Obory, o kterých chcete být informováni (daně, základní zákony, ekologie, nemovitosti,...)
 3. Jak často chcete být informováni (týdně, denně, při změně...)
 4. Vaše oblíbené dokumenty
Průvodce sledování změn zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 26. června 2024, nenastaly žádné změny právních předpisů:

pozbylo platnosti

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

novelizované předpisy

Sbírka zákonů - nejbližší změny

27. června - 3. července 2024 jsou známy tyto změny právních předpisů:

pozbude platnosti

396/2001 Sb.; Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů 1.7.2024
397/2002 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů 1.7.2024
59/2004 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb. 1.7.2024
370/2004 Sb.; Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení 1.7.2024
410/2005 Sb.; Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 1.7.2024
63/2006 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami panelového domu 1.7.2024
145/2006 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
529/2006 Sb.; Vyhláška o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy) 1.7.2024
98/2007 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 1.7.2024
322/2009 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 59/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb. 1.7.2024
343/2009 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 1.7.2024
438/2009 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 370/2004 Sb., o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení 1.7.2024
233/2010 Sb.; Vyhláška o základním obsahu technické mapy obce 1.7.2024
135/2012 Sb.; Vyhláška o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby 1.7.2024
468/2012 Sb.; Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů 1.7.2024
209/2013 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení 1.7.2024
269/2013 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů 1.7.2024
144/2014 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb. 1.7.2024
319/2014 Sb.; Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády 1.7.2024
465/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. 1.7.2024
390/2017 Sb.; Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích 1.7.2024
20/2018 Sb.; Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku 1.7.2024
119/2018 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích 1.7.2024
112/2019 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů 1.7.2024
16/2020 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů 1.7.2024
55/2020 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů 1.7.2024
496/2020 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití 1.7.2024
1/2021 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí 1.7.2024
2/2021 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky 1.7.2024
80/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
257/2021 Sb.; Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021 1.7.2024
262/2021 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021 1.7.2024
276/2021 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb. 1.7.2024
464/2021 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí 1.7.2024
108/2022 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, ve znění nařízení vlády č. 55/2020 Sb., a nařízení vlády č. 2/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky 1.7.2024
306/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
2/2023 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost 1.7.2024
107/2023 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení 1.7.2024
267/2023 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, ve znění nařízení vlády č. 464/2021 Sb. 1.7.2024
332/2023 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost 1.7.2024

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabude účinnosti

359/2020 Sb.; Vyhláška o měření elektřiny 1.7.2024
490/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
243/2022 Sb.; Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí 1.7.2024
244/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí 1.7.2024
303/2022 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
416/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků 1.7.2024
88/2023 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
47/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2024
156/2023 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
186/2023 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje 1.7.2024
393/2020 Sb.; Vyhláška o digitální technické mapě kraje 1.7.2024
195/2023 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
256/2023 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
271/2023 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2024
326/2023 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2024
330/2023 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
345/2023 Sb.; Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele 1.7.2024
346/2023 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend 1.7.2024
349/2023 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů 1.7.2024
356/2023 Sb.; Vyhláška o stanovení rozsahu vyúčtování ceny za poskytnuté služby podle druhu služby 1.7.2024
360/2023 Sb.; Vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy 1.7.2024
372/2023 Sb.; Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 1.7.2024
375/2023 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny 1.7.2024
383/2023 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
407/2023 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2024
408/2023 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2024
411/2023 Sb.; Vyhláška o stanovení elektronické komunikace v oblasti státní sociální podpory 1.7.2024
413/2023 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2024
427/2023 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.7.2024
463/2023 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu 1.7.2024
465/2023 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2024
469/2023 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2024
6/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
50/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
57/2024 Sb.; Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem dopravy 1.7.2024
62/2024 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům 1.7.2024
79/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů, ve znění vyhlášky č. 378/2021 Sb. 1.7.2024
82/2024 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
83/2024 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
96/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
117/2024 Sb.; Vyhláška o stanovení elektronické komunikace pro plnění informačních povinností zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí 1.7.2024
118/2024 Sb.; Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku 1.7.2024
125/2024 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2024
126/2024 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu podpory investic, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
127/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
129/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a vybraných zařízení sociálních služeb, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
130/2024 Sb.; Vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů 1.7.2024
131/2024 Sb.; Vyhláška o dokumentaci staveb 1.7.2024
136/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2020 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor 1.7.2024
137/2024 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 302/2021 Sb., o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou 1.7.2024
138/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, ve znění vyhlášky č. 375/2023 Sb. 1.7.2024
139/2024 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka 1.7.2024
140/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. 1.7.2024
145/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění vyhlášky č. 112/2017 Sb. 1.7.2024
146/2024 Sb.; Vyhláška o požadavcích na výstavbu 1.7.2024
149/2024 Sb.; Vyhláška o provedení některých ustanovení stavebního zákona 1.7.2024
150/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2015 Sb., o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích 1.7.2024
151/2024 Sb.; Vyhláška o stanovení přírodních léčebných lázní Frymburk 1.7.2024
152/2024 Sb.; Zákon o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění 1.7.2024
153/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy 1.7.2024
154/2024 Sb.; Vyhláška o požadavcích na strukturu a náležitosti záznamů o poskytnutí a využití údajů a o přístupu do informačního systému veřejné správy 1.7.2024
156/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 6/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
157/2024 Sb.; Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu 1.7.2024
158/2024 Sb.; Nařízení vlády o stanovení seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta 1.7.2024
160/2024 Sb.; Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin 1.7.2024
161/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu žadatele o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti 1.7.2024
163/2024 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2024
164/2024 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
165/2024 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2024
167/2024 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
168/2024 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
171/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
172/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a opředávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
174/2024 Sb.; kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
175/2024 Sb.; kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení 1.7.2024
176/2024 Sb.; kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
177/2024 Sb.; kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory 1.7.2024
178/2024 Sb.; kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
179/2024 Sb.; Zákon o hromadném občanském řízení soudním 1.7.2024
180/2024 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném občanském řízení soudním 1.7.2024
181/2024 Sb.; Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o hromadném občanském řízení soudním 1.7.2024
182/2024 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 465/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2024
183/2024 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2024
184/2024 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
185/2024 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 62/2024 Sb., a některá další související nařízení vlády 1.7.2024
186/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
187/2024 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
188/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/2023 Sb., o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy 1.7.2024

novelizované předpisy

141/1961 Sb.; Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1.7.2024
141/1961 Sb.; Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1.7.2024
99/1963 Sb.; Občanský soudní řád 1.7.2024
549/1991 Sb.; Zákon České národní rady o soudních poplatcích 1.7.2024
549/1991 Sb.; Zákon České národní rady o soudních poplatcích 1.7.2024
582/1991 Sb.; Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 1.7.2024
21/1992 Sb.; Zákon o bankách 1.7.2024
37/1992 Sb.; Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 1.7.2024
114/1992 Sb.; Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 1.7.2024
334/1992 Sb.; Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 1.7.2024
338/1992 Sb.; Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí 1.7.2024
360/1992 Sb.; Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 1.7.2024
586/1992 Sb.; Zákon České národní rady o daních z příjmů 1.7.2024
589/1992 Sb.; Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1.7.2024
589/1992 Sb.; Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1.7.2024
592/1992 Sb.; Zákon České národní rady o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 1.7.2024
634/1992 Sb.; Zákon o ochraně spotřebitele 1.7.2024
283/1993 Sb.; Zákon o státním zastupitelství 1.7.2024
153/1994 Sb.; Zákon o zpravodajských službách České republiky 1.7.2024
200/1994 Sb.; Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 1.7.2024
200/1994 Sb.; Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 1.7.2024
269/1994 Sb.; Zákon o Rejstříku trestů 1.7.2024
31/1995 Sb.; Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 1.7.2024
87/1995 Sb.; Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
117/1995 Sb.; Zákon o státní sociální podpoře 1.7.2024
13/1997 Sb.; Zákon o pozemních komunikacích 1.7.2024
13/1997 Sb.; Zákon o pozemních komunikacích 1.7.2024
151/1997 Sb.; Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 1.7.2024
359/1999 Sb.; Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 1.7.2024
211/2000 Sb.; Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
219/2000 Sb.; Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 1.7.2024
257/2000 Sb.; Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) 1.7.2024
361/2000 Sb.; Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) 1.7.2024
458/2000 Sb.; Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 1.7.2024
56/2001 Sb.; Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 1.7.2024
254/2001 Sb.; Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 1.7.2024
428/2001 Sb.; Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 1.7.2024
477/2001 Sb.; Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 1.7.2024
7/2002 Sb.; Zákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců 1.7.2024
109/2002 Sb.; Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 1.7.2024
345/2002 Sb.; Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu 1.7.2024
512/2002 Sb.; Vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků 1.7.2024
218/2003 Sb.; Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 1.7.2024
279/2003 Sb.; Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů 1.7.2024
95/2004 Sb.; Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 1.7.2024
197/2004 Sb.; Vyhláška k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 1.7.2024
435/2004 Sb.; Zákon o zaměstnanosti 1.7.2024
634/2004 Sb.; Zákon o správních poplatcích 1.7.2024
520/2005 Sb.; Vyhláška o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení 1.7.2024
108/2006 Sb.; Zákon o sociálních službách 1.7.2024
111/2006 Sb.; Zákon o pomoci v hmotné nouzi 1.7.2024
183/2006 Sb.; Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 1.7.2024
187/2006 Sb.; Zákon o nemocenském pojištění 1.7.2024
262/2006 Sb.; Zákon zákoník práce 1.7.2024
262/2006 Sb.; Zákon zákoník práce 1.7.2024
530/2006 Sb.; Vyhláška o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy 1.7.2024
361/2007 Sb.; Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 1.7.2024
361/2007 Sb.; Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 1.7.2024
121/2008 Sb.; Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů 1.7.2024
143/2008 Sb.; Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi) 1.7.2024
111/2009 Sb.; Zákon o základních registrech 1.7.2024
111/2009 Sb.; Zákon o základních registrech 1.7.2024
111/2009 Sb.; Zákon o základních registrech 1.7.2024
383/2009 Sb.; Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) 1.7.2024
416/2009 Sb.; Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) 1.7.2024
416/2009 Sb.; Zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon) 1.7.2024
79/2010 Sb.; Vyhláška o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení 1.7.2024
222/2010 Sb.; Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě 1.7.2024
16/2012 Sb.; Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024
306/2012 Sb.; Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 1.7.2024
344/2012 Sb.; Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu 1.7.2024
503/2012 Sb.; Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů 1.7.2024
240/2013 Sb.; Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 1.7.2024
247/2013 Sb.; Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech 1.7.2024
304/2013 Sb.; Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 1.7.2024
358/2013 Sb.; Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí 1.7.2024
463/2013 Sb.; Nařízení vlády o seznamech návykových látek 1.7.2024
240/2014 Sb.; Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném 1.7.2024
302/2014 Sb.; Nařízení vlády o katalogu správních činností 1.7.2024
92/2015 Sb.; Nařízení vlády o pravidlech pro organizaci služebního úřadu 1.7.2024
189/2015 Sb.; Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích 1.7.2024
408/2015 Sb.; Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 1.7.2024
408/2015 Sb.; Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 1.7.2024
408/2015 Sb.; Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou 1.7.2024
152/2018 Sb.; Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů 1.7.2024
220/2019 Sb.; Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu 1.7.2024
359/2020 Sb.; Vyhláška o měření elektřiny 1.7.2024
359/2020 Sb.; Vyhláška o měření elektřiny 1.7.2024
365/2020 Sb.; Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor 1.7.2024
393/2020 Sb.; Vyhláška o digitální technické mapě kraje 1.7.2024
393/2020 Sb.; Vyhláška o digitální technické mapě kraje 1.7.2024
283/2021 Sb.; Zákon stavební zákon 1.7.2024
283/2021 Sb.; Zákon stavební zákon 1.7.2024
302/2021 Sb.; Nařízení vlády o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou 1.7.2024
66/2022 Sb.; Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 1.7.2024
190/2022 Sb.; Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 1.7.2024
191/2022 Sb.; Nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 1.7.2024
192/2022 Sb.; Nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 1.7.2024
193/2022 Sb.; Nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 1.7.2024
194/2022 Sb.; Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 1.7.2024
73/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům 1.7.2024
80/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření 1.7.2024
83/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům 1.7.2024
140/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví a o změně nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína, (nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví) 1.7.2024
260/2023 Sb.; Vyhláška o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy 1.7.2024
465/2023 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2024
6/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2024

Judikatura

 • 45/2024 Sb. rozh.; Usnesení, jímž insolvenční soud schválil dohodu o vypořádání společného jmění manželů uzavřenou insolvenčním správcem (popř. insolvenčními správci), lze napadnout (jen) návrhem (žalobou) na jeho zrušení, který lze podat do tří let od ...
 • 18/2024 Sb. rozh. tr.; Místní příslušnost soudu ve smyslu § 18 odst. 1 tr. ř. k projednání věci vedené pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. g) tr. zákoníku není určena místem, v němž se nachází soud, jenž vydal ...
 • 4597/2024 Sb. NSS; Článek 78 odst. 2 a příloha VII část III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nebrání tomu, aby výraz „mléko“ či názvy, které toto ...
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

 • 47/2023 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o aplikaci ustanovení článku 9 odst. 4 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
 • 46/2023 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Andorrským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
 • 45/2023 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vstupu v platnost Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro spolupráci v oblasti zbrojení (The Organisation for Joint Armament Cooperation) (Organisation Conjointe de Coopération en matiere ďArmement - OCCAR) o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 • 44/2023 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vstupu v platnost Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem školství a vědy Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání
 • 43/2023 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vstupu v platnost Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Saským státním ministerstvem kultu o pokračování spolupráce při realizaci společného dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Fridricha Schillera v Pirně
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

 • 5/2024 F.z.; Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)
další Finanční zpravodaj...

Legservis - sledování legislativního procesu

Informace o legislativním procesu jsou velmi důležité a změny přicházejí prakticky každý den. Ulehčíme Vám orientaci v tomto neustále se měnícím prostředí - stačí si objednat zasílání Novinek v legislativě - Legservis.

Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.4.2024

1.7.2025, 1.1.2025

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.1.2024

1.7.2024

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.1.2024

-

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

-

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

20.6.2024

1.1.2025, 19.7.2024, 1.7.2024

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.1.2024

-

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2024

1.1.2025, 1.7.2024

Daňový řád, 280/2009 Sb.

1.1.2024

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2024

-

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.1.2024

1.7.2024

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

1.1.2024

1.1.2025

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.4.2024

1.10.2024, 1.7.2024

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

31.12.2023

-

Nový stavební zákon, 283/2021 Sb.

1.1.2024

1.1.2027, 1.7.2024

Zákon o odpadech, 541/2020 Sb.

1.1.2024

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.1.2024

1.1.2026

Školský zákon, 561/2004 Sb.

1.1.2024

-

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

1.1.2024

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.1.2024

1.1.2025

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.5.2024

1.1.2025, 1.7.2024

Trestní řád, 141/1961 Sb.

1.4.2024

1.1.2025, 1.7.2024

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

1.4.2024

1.1.2025

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.5.2024

1.1.2025, 1.7.2024

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší událost
27.6.2024 - podání bankovního příkazu k úhradě doplatku daňové povinnosti za zdaňovací období 2023
Kurzy měn 25.6.2024
 1 EUR24,82 CZK (-0,06)
 1 USD23,16 CZK (-0,03)
 1 GBP29,38 CZK (+0,01)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY14,53 CZK (-0,01)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba5,25 % platnost od 3.5.2024
Diskontní sazba4,25 % platnost od 3.5.2024
Lombardní sazba6,25 % platnost od 3.5.2024
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
sledování změn zákonů