Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft.cz - Zákony, judikatura a literatura 2020-2021. Fulsoft.cz je optimalizován pro všechny velikosti monitorů i mobilní telefony. Zkuste se přihlásit i na svém mobilu.

Základ Fulsoft.cz tvoří komfortně zpracovaná Sbírka zákonů. Na ní je přehledně navázána související judikatura, odborné články, komentáře, vzory směrnic (vnitřních předpisů) či vzory smluv. Více informací.

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 1. dubna 2020

Právní servis - sledování změn zákonů, judikatury i literatury

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobuje onemocnění COVID-19):

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 31. března 2020:

Vyhlášeno ve Finančním zpravodaji 31. března 2020:

Schváleno vládou 31. března 2020 (zatím nebylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů ani mimořádným opatřením):

Ministerstvo zdravotnictví 30. března 2020 (PDF):

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 30. března 2020:

Schváleno vládou 30. března 2020 (zatím nebylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů ani mimořádným opatřením):

Ministerstvo zdravotnictví 29. března 2020 (PDF):

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 27. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 27. března 2020 (PDF):

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 26. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 26. března 2020 (PDF):

Schváleno vládou 26. března 2020 (zatím nebylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů):

Ministerstvo zdravotnictví 25. března 2020 (PDF):

Ministerstvo zdravotnictví 24. března 2020 (PDF):

Schváleno vládou a posláno do Poslanecké sněmovny 24. března 2020:

Vyhlášeno ve Finančním zpravodaji 24. března 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 23. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 23. března 2020 (PDF):

Schváleno vládou a posláno do Poslanecké sněmovny 23. března 2020 (zatím nebylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů):

Ministerstvo zdravotnictví 20. března 2020 (PDF):

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 19. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 19. března 2020 (PDF):

Schváleno vládou a posláno do Poslanecké sněmovny 19. března 2020 (zatím nebylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů):

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 18. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 18. března 2020 (PDF):

Ministerstvo zdravotnictví 17. března 2020 (PDF):

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 17. března 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 16. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 16. března 2020 (PDF):

Vyhlášeno ve Finančním zpravodaji 16. března 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 15. března 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 14. března 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 13. března 2020:

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů 12. března 2020:

Ministerstvo zdravotnictví 9. března 2020 (PDF):

Související právní předpisy:

Sledujeme změny právních předpisů podle Vašeho zadání a zašleme e-mailem. Zvolte si:

 1. Zdroje, o kterých chcete být informováni (Sbírka zákonů, judikatura, vzory smluv,...)
 2. Obory, o kterých chcete být informováni (daně, základní zákony, ekologie, nemovitosti,...)
 3. Jak často chcete být informováni (týdně, denně, při změně...)
 4. Vaše oblíbené dokumenty
Průvodce sledování změn zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 1. dubna 2020, nastaly tyto změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

262/2019 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
311/2019 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
48/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
52/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
118/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
119/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
56/2020 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
61/2020 Sb.; Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
103/2020 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
329/2019 Sb.; Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
32/2020 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
58/2020 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
138/2020 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

novelizované předpisy

82/1998 Sb.; Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) (novelizováno 118/2020 Sb.)
219/2000 Sb.; Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (novelizováno 118/2020 Sb.)
56/2001 Sb.; Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. (novelizováno 52/2020 Sb.)
634/2004 Sb.; Zákon o správních poplatcích (novelizováno 119/2020 Sb.)
127/2005 Sb.; Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (novelizováno 311/2019 Sb.)
311/2006 Sb.; Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách) (novelizováno 48/2020 Sb.)
378/2007 Sb.; Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) (novelizováno 262/2019 Sb.)
427/2011 Sb.; Zákon o doplňkovém penzijním spoření (novelizováno 119/2020 Sb.)
154/2005 Sb.; Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel (novelizováno 56/2020 Sb.)
282/2013 Sb.; Nařízení vlády o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu (novelizováno 103/2020 Sb.)
84/2008 Sb.; Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky (novelizováno 32/2020 Sb.)
423/2011 Sb.; Vyhláška o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát (novelizováno 58/2020 Sb.)
96/2018 Sb.; Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu (novelizováno 138/2020 Sb.)

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

2. - 8. dubna 2020 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabude účinnosti

116/2020 Sb.; Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním 8.4.2020

novelizované předpisy

pozbude platnosti

Judikatura

 • 14/2020 Sb. rozh.; Přihlášený věřitel zásadně má jako vedlejší účastník řízení na straně popírajícího insolvenčního správce (žalobce či žalovaného) právní zájem na výsledku řízení ve sporu o pravost, výši či pořadí přihlášené pohledávky jiného ...
 • 6/2020 Sb. rozh. tr.; Exekučním příkazem, kterým bylo obviněnému jako povinnému pozastaveno jeho řidičské oprávnění, a to na dobu do vymožení pohledávky oprávněného, nedochází k pozbytí tohoto oprávnění ve smyslu § 94a odst. 1 zákona č. ...
 • 3969/2020 Sb. NSS; Ustanovení § 7 odst. 2 ve spojení s § 30 odst. 2 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, vyžaduje, aby veškeré (i dílčí) úkony v rámci testování ...
další judikatura...

Vzory smluv a směrnic

další vzory...

Mezinárodní smlouvy

 • 14/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o posíleném partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Republikou Kazachstán na straně druhé
 • 13/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě
 • 12/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci ve vojenském letectví
 • 11/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 12. prosince 2019 pozměňující pravidlo 103 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 14/19)
 • 10/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

 • 8/2020 F.z.; Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události
další Finanční zpravodaj...

Legservis - sledování legislativního procesu

Informace o legislativním procesu jsou velmi důležité a změny přicházejí prakticky každý den. Ulehčíme Vám orientaci v tomto neustále se měnícím prostředí - stačí si objednat zasílání Novinek v legislativě - Legservis.

Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.12.2018

1.1.2021

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.7.2019

1.6.2020

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

26.11.2019

1.1.2022

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.2.2020

1.5.2020

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.1.2020

-

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.1.2020

1.5.2020, 1.1.2021

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2020

-

Daňový řád, 280/2009 Sb.

24.4.2019

1.1.2021

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2018

1.1.2021

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.1.2020

1.1.2021

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

3.3.2020

1.1.2021, 1.1.2022

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.1.2019

-

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

12.3.2020

1.1.2022, 1.7.2023

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

1.1.2020

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.1.2020

-

Školský zákon, 561/2004 Sb.

15.2.2019

1.9.2020

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

24.4.2019

1.1.2021, 1.4.2021

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

24.4.2019

1.1.2022

Trestní řád, 141/1961 Sb.

1.12.2019

1.6.2020, 1.1.2021

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

1.12.2019

1.6.2020

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

24.4.2019

1.1.2022

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší událost
1.4.2020 - podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2019

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 31.3.2020
 1 EUR27,33 CZK (+0,01)
 1 USD24,94 CZK (+0,19)
 1 GBP30,83 CZK (+0,11)
 100 RUB31,77 CZK (+0,79)
 100 JPY22,98 CZK (+0,1)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1 % platnost od 27.3.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 27.3.2020
Lombardní sazba2 % platnost od 27.3.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů