Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

28.2.2017

1.1.2018

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

1.11.2017

1.1.2018, 1.2.2018, 1.6.2018

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

1.7.2017

1.1.2018

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.7.2017

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.9.2017

1.1.2018

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.7.2017

1.1.2018, 13.1.2018

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.1.2016

1.1.2018

Daňový řád, 280/2009 Sb.

1.7.2017

-

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.7.2017

1.1.2018

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

1.10.2017

1.1.2018

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

16.11.2017

3.1.2018

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.7.2017

1.7.2018

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

1.9.2017

1.1.2018

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

1.7.2017

1.1.2018

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

2.9.2017

1.1.2018

Školský zákon, 561/2004 Sb.

1.9.2017

1.9.2018, 1.9.2020

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

1.11.2017

1.1.2018, 1.7.2018

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.12.2017

1.1.2018

Trestní řád, 141/1961 Sb.

1.10.2017

1.1.2018, 3.1.2018

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

1.10.2017

3.1.2018

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

1.12.2017

1.1.2018

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

 

sledování změn zákonů

 

 

Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft - Zákony, judikatura a literatura 2018.

Jeho základ tvoří Sbírka zákonů – aktuální úplná znění zákonů včetně zvýraznění změn oproti minulému znění. Kromě zákonů jsou zpracovány i vyhlášky a nařízení vlády. Právní předpisy jsou přehledně provázány s judikáty, odbornými články, komentáři, vzory smluv a dalšími dokumenty.

V části Sbírka zákonů naleznete on-line všechny zákony, vyhlášky a nařízení vlády vydané od roku 1945 do současnosti ve znění k dnešnímu dni i v budoucím znění. více...

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 12. prosince 2017

Právní servis

Pečlivě sledujeme změnu práva a informujeme Vás e-mailem. Kompletní přehled změn zasíláme zdarma.

Sledovat změny zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 12. prosince 2017, nenastaly žádné změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

nabylo účinnosti

novelizované předpisy

pozbylo platnosti

Sbírka zákonů - nejbližší změny

13. - 19. prosince 2017 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

429/2017 Sb.; Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů částka 153 z 13.12.2017

nabude účinnosti

425/2017 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů 15.12.2017
391/2017 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb. 14.12.2017

novelizované předpisy

318/2008 Sb.; Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou 15.12.2017
55/2011 Sb.; Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 14.12.2017

pozbude platnosti

Judikatura

  • 93/2017 Sb. rozh.; Promlčení práva na náhradu škody, která měla dle tvrzení žalobce (jako směnečného rukojmího) vzniknout tím, že majitel směnky cizí ji nepředložil příjemci k placení (čl. I. § 38 odst. 1 zákona č. 191/1950 Sb.) a neinformoval žalobce o ...
  • 35/2017 Sb. rozh. tr.; I. Návrh státního zástupce podle § 72 odst. 1, 2 tr. ř. je specifickým procesním úkonem, z jehož obsahu musí vyplývat, že státní zástupce navrhuje ponechání obviněného ve vazbě. Za takový návrh však nelze pokládat např. přípis státního ...
  • 3641/2017 Sb. NSS; I. Při přezkoumání náležitostí návrhu přípravného výboru podle § 12 zákona č. 22/2014 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, obecní úřad zkoumá formální náležitosti návrhu podle § 10 a § 11 zákona o místním referendu a ...
  • Nález 56/2016 SbNU; I. Pro posuzování návrhu na povolení obnovy řízení jsou relevantní takové skutečnosti nebo důkazní prostředky, kterými jsou zpochybňovány usvědčující důkazy provedené v původním řízení. Znalecký posudek obsahující nové ...
další judikatura...

Mezinárodní smlouvy

  • 75/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztahu ke karibské ...
  • 74/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí 58/2017 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních ...
  • 73/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu
  • 72/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu
  • 71/2017 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

13/2017 F.z.; Sdělení o vyhlášení dohody o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv
další Finanční zpravodaj...
 Nahoru