Vážená paní, vážený pane,
vítejte v on-line právním systému Fulsoft.cz - Zákony, judikatura a literatura 2020-2021. Fulsoft.cz je optimalizován pro všechny velikosti monitorů i mobilní telefony. Zkuste se přihlásit i na svém mobilu.

Základ Fulsoft.cz tvoří komfortně zpracovaná Sbírka zákonů. Na ní je přehledně navázána související judikatura, odborné články, komentáře, vzory směrnic (vnitřních předpisů) či vzory smluv. Více informací.

Nyní zde naleznete právní stav ČR k: 26. září 2020

Právní servis - sledování změn zákonů, judikatury i literatury

Přehled právních předpisů Sbírky zákonů, Ministerstva zdravotnictví a dalších zdrojů souvisejících s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 (způsobuje onemocnění COVID-19)

Sledujeme změny právních předpisů podle Vašeho zadání a zašleme e-mailem. Zvolte si:

 1. Zdroje, o kterých chcete být informováni (Sbírka zákonů, judikatura, vzory smluv,...)
 2. Obory, o kterých chcete být informováni (daně, základní zákony, ekologie, nemovitosti,...)
 3. Jak často chcete být informováni (týdně, denně, při změně...)
 4. Vaše oblíbené dokumenty
Průvodce sledování změn zákonů

Sbírka zákonů - dnešní změny

Dnes, 26. září 2020, nastaly tyto změny právních předpisů:

vyhlášeno ve Sbírce zákonů

pozbylo platnosti

340/2013 Sb.; Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
254/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
264/2019 Sb.; Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
419/2013 Sb.; Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
127/2018 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
279/2018 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.

nabylo účinnosti

386/2020 Sb.; Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
384/2020 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.

novelizované předpisy

456/2011 Sb.; Zákon o Finanční správě České republiky (novelizováno 386/2020 Sb.)
164/2013 Sb.; Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů (novelizováno 386/2020 Sb.)
110/2001 Sb.; Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy (novelizováno 384/2020 Sb.)

Sbírka zákonů - nejbližší změny

27. září - 3. října 2020 jsou známy tyto změny právních předpisů:

bude vyhlášeno ve Sbírce zákonů

pozbude platnosti

445/2016 Sb.; Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky 1.10.2020
71/2017 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky 1.10.2020
246/2019 Sb.; Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020 30.9.2020
233/2009 Sb.; Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky 1.10.2020
192/2011 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky 1.10.2020
58/2012 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb. 1.10.2020
372/2012 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020
248/2013 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020
171/2014 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020
158/2016 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020
402/2017 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020
134/2018 Sb.; Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních 1.10.2020
200/2020 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020

nabude účinnosti

367/2019 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.10.2020
165/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.10.2020
229/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 1.10.2020
284/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020
333/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.10.2020
334/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.10.2020
337/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.10.2020
338/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020
339/2020 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020
380/2020 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020
372/2020 Sb.; Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021 30.9.2020
303/2020 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020
355/2020 Sb.; Vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 1.10.2020
362/2020 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020
363/2020 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020
364/2020 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020
365/2020 Sb.; Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor 1.10.2020
366/2020 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb. 1.10.2020
370/2020 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020
371/2020 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020
373/2020 Sb.; Vyhláška o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu 1.10.2020
374/2020 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 1.10.2020
379/2020 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. 1.10.2020
377/2020 Sb.; Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) 1.10.2020

novelizované předpisy

141/1961 Sb.; Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1.10.2020
141/1961 Sb.; Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1.10.2020
21/1992 Sb.; Zákon o bankách 1.10.2020
555/1992 Sb.; Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 1.10.2020
293/1993 Sb.; Zákon o výkonu vazby 1.10.2020
111/1994 Sb.; Zákon o silniční dopravě 1.10.2020
87/1995 Sb.; Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020
48/1997 Sb.; Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 1.10.2020
169/1999 Sb.; Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 1.10.2020
326/1999 Sb.; Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 1.10.2020
61/2000 Sb.; Zákon o námořní plavbě 1.10.2020
247/2000 Sb.; Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 1.10.2020
257/2000 Sb.; Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) 1.10.2020
361/2000 Sb.; Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) 1.10.2020
408/2000 Sb.; Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám) 1.10.2020
56/2001 Sb.; Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 1.10.2020
218/2003 Sb.; Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 1.10.2020
219/2003 Sb.; Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) 1.10.2020
353/2003 Sb.; Zákon o spotřebních daních 1.10.2020
561/2004 Sb.; Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 1.10.2020
634/2004 Sb.; Zákon o správních poplatcích 1.10.2020
634/2004 Sb.; Zákon o správních poplatcích 1.10.2020
40/2009 Sb.; Zákon trestní zákoník 1.10.2020
40/2009 Sb.; Zákon trestní zákoník 1.10.2020
194/2010 Sb.; Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů 1.10.2020
372/2011 Sb.; Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 1.10.2020
418/2011 Sb.; Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim 1.10.2020
104/2013 Sb.; Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních 1.10.2020
178/2016 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2020
59/2017 Sb.; Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů 1.10.2020
68/2015 Sb.; Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku 1.10.2020
109/1994 Sb.; Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu vazby 1.10.2020
345/1999 Sb.; Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody 1.10.2020
10/2000 Sb.; Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů 1.10.2020
175/2000 Sb.; Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu 1.10.2020
478/2000 Sb.; Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě 1.10.2020
332/2006 Sb.; Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu 1.10.2020
522/2006 Sb.; Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě 1.10.2020
156/2008 Sb.; Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. 1.10.2020
96/2018 Sb.; Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu 1.10.2020
211/2018 Sb.; Vyhláška o technických prohlídkách vozidel 1.10.2020

Judikatura

 • 50/2020 Sb. rozh.; Úvěrová instituce, která za trvání úvěrového vztahu s dlužníkem zjistí informace, z nichž plyne naplnění předpokladů formulovaných v § 3 odst. 1 písm. a) a b) insolvenčního zákona a které současně ...
 • 22/2020 Sb. rozh. tr.; Pro stanovení výše odměny ustanoveného obhájce za úkony právní služby v řízení o předání odsouzeného k výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody do jiného členského státu Evropské unie (§ 202 až § 221 z. m. j. s.) nebo ...
 • 4013/2020 Sb. NSS; Plnění poskytované státem jako ochrana při platební neschopnosti zaměstnavatele je „státní dávkou“ ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.
další judikatura...

Články a komentáře

další články a komentáře...

Mezinárodní smlouvy

 • 38/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokolu k ní
 • 37/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o spolupráci v oblasti jazyka, kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
 • 36/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ekvádorské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
 • 35/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Etiopské federativní demokratické republiky o letecké dopravě
 • 34/2020 Sb. m. s.; Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody 2 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti
další mezinárodní smlouvy...

Finanční zpravodaj

 • 25/2020 F.z.; Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
 • 24/2020 F.z.; Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám
další Finanční zpravodaj...

Legservis - sledování legislativního procesu

Informace o legislativním procesu jsou velmi důležité a změny přicházejí prakticky každý den. Ulehčíme Vám orientaci v tomto neustále se měnícím prostředí - stačí si objednat zasílání Novinek v legislativě - Legservis.

Rychlý vstup do zákonů

Základní zákony

Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb.

1.7.2020

1.1.2021

Zákoník práce, 262/2006 Sb.

30.7.2020

1.1.2021

Zákon o zadávání veřejných zakázek, 134/2016 Sb.

26.11.2019

1.1.2022

Zákon o evidenci tržeb, 112/2016 Sb.

1.5.2020

-

Zákon o daních z příjmů, 586/1992 Sb.

1.9.2020

1.1.2021

Zákon o DPH, 235/2004 Sb.

1.9.2020

1.1.2021, 1.1.2022

Zákon o dani z nemovitých věcí, 338/1992 Sb.

1.7.2020

1.1.2021

Daňový řád, 280/2009 Sb.

24.4.2019

1.1.2021

Zákon o účetnictví, 563/1991 Sb.

1.1.2018

1.1.2021

Zákon o zaměstnanosti, 435/2004 Sb.

30.7.2020

1.1.2021

Živnostenský zákon, 455/1991 Sb.

1.7.2020

1.11.2020, 1.1.2021, 1.1.2022

Zákon o silničním provozu, 361/2000 Sb.

1.7.2020

1.10.2020, 23.5.2021

Stavební zákon, 183/2006 Sb.

12.3.2020

1.1.2022, 1.7.2023

Zákon o odpadech, 185/2001 Sb.

1.1.2020

-

Zákon o obcích, 128/2000 Sb.

1.1.2020

-

Školský zákon, 561/2004 Sb.

1.9.2020

1.10.2020

Zákon o pedagogických pracovnících, 563/2004 Sb.

12.1.2016

-

Zákon o zdravotních službách, 372/2011 Sb.

24.4.2019

1.10.2020, 1.1.2021, 1.4.2021, 1.1.2022

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

24.4.2020

1.1.2022

Trestní řád, 141/1961 Sb.

1.6.2020

1.10.2020, 1.1.2021

Trestní zákoník, 40/2009 Sb.

1.6.2020

1.10.2020, 1.1.2021

Občanský soudní řád, 99/1963 Sb.

24.4.2020

1.1.2022

další dokumenty...

Bezpečnost práce

Daně a účetnictví

Doprava, logistika

Ekologie

Mzdy, personalistika

Nezisková sféra

Nemovitosti

Stavebnictví

Školství

Zdravotnictví

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší událost
29.9.2020 - poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za srpen 2017

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 25.9.2020
 1 EUR27,11 CZK (+0,09)
 1 USD23,29 CZK (+0,1)
 1 GBP29,68 CZK (+0,07)
 100 RUB29,99 CZK (-0,06)
 100 JPY22,08 CZK (+0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2020
Stravné v ČR  87 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 32,00 Kč/l
ostatní
sledování změn zákonů