Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

111/1994 Sb., Zákon o silniční dopravě, ve znění účinném k 1.1.2025 Garance

č. 111/1994 Sb., Zákon o silniční dopravě, ve znění účinném k 1.1.2025
ZÁKON
ze dne 26. dubna 1994
o silniční dopravě
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
38/1995 Sb.
(k 1.7.1995)
mění
304/1997 Sb.
(k 1.4.1998)
mění, doplňuje
304/1997 Sb.
(k 1. 1. 2000)
Vkládá § 4a
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 34 odst. 1 a 4, změna v § 35 a v § 36 odst. 1
150/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění (80 novelizačních bodů)
361/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 21 ruší odst. 5, v § 40b ruší odst. 1, přečísl. odstavců
ÚZ 1/2001 Sb.
 
 
175/2002 Sb.
(k 9.5.2002)
mění § 18a, § 22 odst. 5
175/2002 Sb.
(k 1.12.2002)
mění § 23
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
§ 2 odst. 20, § 19a odst. 1, § 19b odst. 1 a 3, § 19c odst. 1, § 34 odst. 1 a 4, § 35 odst. 1, vkládá nový § 40c
577/2002 Sb.
(k 30.12.2002)
mění § 4a odst. 5, § 11 odst. 2, § 40b odst. 2 a odst. 3
103/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění 19 novelizačních bodů
186/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění 10 novelizačních bodů
1/2005 Sb.
(k 3.1.2005)
v § 2 odst. 19 ruší věty, v § 12 odst. 3 písm. a) nahrazuje slova, v § 19a odst. 1 ruší větu, v § 19b odst. 6 ruší slova, ruší § 40c
229/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
9 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
229/2005 Sb.
(k 16.12.2006)
vkládá nové §§ 34b a 34c
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
v § 37 nové znění odst. 2
411/2005 Sb.
(k 1.7.2006)
v § 2 vkládá nový odst. 16
226/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění 20 novelizačních bodů
374/2007 Sb.
(k 1.4.2008)
mění § 9 odst. 2 písm. d)
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 5 odst. 5, § 21 odst. 6, 8 a 9
130/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 6 ruší odst. 7 a následně i 8 a 9; nová přechodná ustanovení
250/2008 Sb.
(k 4.7.2008)
mění § 18a
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 1 odst. 2 vkládá slova
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 18a odst. 1 písm. c) a § 18a odst. 2 písm. c)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší v § 35 odst. 7
194/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 2, § 4a odst. 1, § 12, § 17 odst. 5, § 18 písm. e), § 34 odst. 1, § 42 odst. 2; ruší § 19 až 19c; vkládá nový § 40c
119/2012 Sb.
(k 1.6.2012)
mění, celkem 73 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
102/2013 Sb.
(k 1.5.2013)
mění, celkem 44 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 21e odst. 1, § 34, § 35, § 41 odst. 2
304/2017 Sb.
(k 4.10.2017)
mění; nová přechodná ustanovení
304/2017 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 9a
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění ustanovení § 3 odst. 2 písm. a), které bylo zrušeno, viz zák. č. 337/2020 Sb. - změna neprovedena
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
115/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění, celkem 155 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
337/2020 Sb.
(k 1.10.2020)
mění, celkem 66 novelizačních bodů
609/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 34 odst. 3 a § 35c odst. 2 písm. b); nové přechodné ustanovení
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 34c
418/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 36; nové přechodné ustanovení
217/2022 Sb.
(k 1.8.2022)
mění, celkem k datu 90 novelizačních bodů
217/2022 Sb.
(k 21.8.2023)
vkládá v § 33f nový odst. 5
217/2022 Sb.
(k 1.2.2023)
mění § 3, § 21c, § 27, § 33a, § 34b, § 35, § 38a a § 41
166/2024 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 9 odst. 2 písm. c)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie35) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie13) a upravuje podmínky provozování silniční dopravy motorovými vozidly (dále jen „vozidlo”) prováděné pro vlastní a cizí potřeby za účelem podnikání, jakož i práva a povinnosti právnických a fyzických osob s tím spojené a pravomoc a působnost orgánů státní správy na tomto úseku.
(2)  Ustanovení § 22 a 23 včetně souvisejících ustanovení o státním odborném dozoru a o pokutách se vztahují na veškerou silniční dopravu nebezpečných věcí (za účelem podnikání i za jiným účelem) po dálnicích, silnicích, místních
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Fulsoft.cz.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

111/1994 Sb.  Zákon o silniční dopravě, ve znění účinném k 1.1.2025