Judikatura - Nejvyšší správní soud 4301/2022 Sb. NSS, Provoz na pozemních komunikacích: způsobilý podklad pro zápis bodů do bodového hodnocení řidičeGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 1. 2022, čj. 9 As 189/2021-24)

Judikatura - Nejvyšší správní soud 3360/2016 Sb. NSS, Provoz na pozemních komunikacích: zadržení řidičského průkazu; zákaz řídit motorové vozidloGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 12. 2015, čj. 6 As 289/2014-59)