Judikatura - Nejvyšší správní soud 4286/2022 Sb. NSS, Řízení před soudem: organizační složka státu jako původce podle zákona o archivnictvíGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2021, čj. 6 As 96/2021-26)