17/1992 Sb., Zákon o životním prostředí, ve znění účinném k 1.7.2017

17/1992 Sb.  Zákon o životním prostředí, ve znění účinném …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 17/1992 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. prosince 1991
o životním prostředí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
123/1998 Sb.
(k 1.7.1998)
ruší § 14
100/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
ruší § 20 až 26 a přílohy 1 až 4
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 28
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky,
vycházejíc ze skutečnosti, že člověk je spolu s ostatními organismy neoddělitelnou součástí přírody,
připomínajíc si přirozenou vzájemnou závislost člověka a ostatních organismů,

respektujíc přitom právo člověka přetvářet přírodu v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje,
vědomo si své odpovědnosti za zachování příznivého životního prostředí budoucím generacím a zdůrazňujíc právo na příznivé životní prostředí jakožto jedno ze základních práv člověka,
usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Účel zákona
Zákon vymezuje základní pojmy a stanoví základní zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru