Odborný článek PlatyGarance

Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (civilní) 30/1964 Sb. rozh., č. 30/1964 Sb. rozh., Garance

(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 31. srpna 1963, 1 Cz 44/63)