Judikatura - Nejvyšší správní soud 1209/2007 Sb. NSS, Stavební zákon: užívání reklamního zařízeníGarance

(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 10. 2005, čj. 11 Ca 285/2004-37)

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4207/2021 Sb. NSS, Stavební zákon: stožár pro vlajky; účel stavbyGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 5. 2021, čj. 1 As 253/2020-73)

Judikatura - Nejvyšší správní soud 2394/2011 Sb. NSS, Stavební zákon: výrobek plnící funkci stavbyGarance

(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 12. 2010, čj. 10 Ca 280/2008-78)

Judikatura - Nejvyšší správní soud 164/2004 Sb. NSS, Stavební zákon: k místní působnosti prováděcích předpisůGarance

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 1. 2004, čj. 5 A 153/2000-81)

Judikatura - Nejvyšší správní soud 1970/2010 Sb. NSS, Stavební zákon: pojem „uzavřený prostor existujících staveb“Garance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2009, čj. 7 As 48/2009-79)

Judikatura - Nejvyšší správní soud 554/2005 Sb. NSS, Stavební zákon: odstranění stavby provedené bez stavebního povolení a bez odborného vedeníGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 6. 2003, čj. 30 Ca 12/2003-44)

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4349/2022 Sb. NSS, Stavební zákon: jiný veřejně přístupný přístřešek; posouzení dočasnosti stavbyGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 24. 3. 2022, čj. 55 A 42/2021-36)

Sbírka zákonů 283/2021 Sb., Zákon stavební zákon, ve znění účinném k 1.7.2023Garance


183/2006 Sb. byl zrušen předpisem 283/2021 Sb., Zákon stavební zákon, ve znění účinném k 1.7.2023.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4165/2021 Sb. NSS, Stavební zákon: negativní vymezení pojmu „závažná havárie“; dlouhodobé chátrání nemovitostiGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 11. 2020, čj. 1 As 85/2020-41)

Judikatura - Nejvyšší správní soud 1815/2009 Sb. NSS, Stavební zákon: zrušení územního rozhodnutí po vydání stavebního povolení; obnova stavebního řízeníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 2. 2009, čj. 1 As 79/2008-128)

Judikatura - Nejvyšší správní soud 2577/2012 Sb. NSS, Stavební zákon: vliv stavby na okolní stavby; obecné požadavky na využívání území; stavba na hranici pozemkuGarance

(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 10. 2011, čj. 10 A 138/2010-101)