Judikatura - Nejvyšší správní soud 4135/2021 Sb. NSS, Ochrana ovzduší: podstatná změna zařízeníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 11. 2020, čj. 4 As 150/2019-54)

Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (civilní) 77/2013 Sb. rozh., č. 77/2013 Sb. rozh., Garance

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2013, sp. zn. 29 NSČR 12/2013)

Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (civilní) 110/2012 Sb. rozh., č. 110/2012 Sb. rozh., Garance

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 4. 2012, sp. zn. 29 Cdo 1400/2010)

Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (civilní) 89/2016 Sb. rozh., č. 89/2016 Sb. rozh., Odpovědnost státu za škodu, Náhrada škodyGarance

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. 25 Cdo 3444/2013, ECLI:CZ:NS:2015:25.CDO.3444.2013.1)

Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (civilní) 112/2020 Sb. rozh., č. 112/2020 Sb. rozh., Oddlužení, Darování, ZaviněníGarance

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2020, sen. zn. 29 NSČR 35/2018, ECLI:CZ:NS:2020:29.NSCR.35.2018.1)