Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (civilní) 40/1964 Sb. rozh., č. 40/1964 Sb. rozh., Garance

(Závěry občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu z 25. března 1964, Cpj 154/63).

Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (trestní) 40/1964 Sb. rozh. tr., č. 40/1964 Sb. rozh. tr., Garance

(Rozsudok Okresného súdu Bratislava-mesto z 29. 5. 1964 - 1 T 7/64)