220/1991 Sb., Zákon České národní rady o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění účinném k 1.4.2012

220/1991 Sb.  Zákon České národní rady o České lékařské ko…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 220/1991 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 8. května 1991
o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
160/1992 Sb.
(k 15.4.1992)
mění, doplňuje
285/2002 Sb.
(k 1.9.2002)
mění, § 2 odst. 1 písm. c)
111/2007 Sb.
(k 15.5.2007)
vkládá § 6a
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 6a
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 2, § 3 a § 6a
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
(1) Zřizují se Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, Česká stomatologická komora se sídlem v Praze a Česká lékárnická komora se sídlem v Praze (dále jen „komory“).
(2) Komory jsou samosprávnými nepolitickými stavovskými organizacemi sdružujícími všechny lékaře, stomatology a lékárníky zapsané v seznamech vedených komorami.
(3) Komory jsou právnickými osobami.
§ 2
(1) Komory
a) dbají, aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanovených zákony a řády komor,
b) zaručují odbornost svých členů a potvrzují splnění podmínek k výkonu lékařského, stomatologického a
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru