Sbírka zákonů 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, ve znění účinném k 1.2.2022Garance


185/2001 Sb. byl zrušen předpisem 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, ve znění účinném k 1.2.2022.

Judikatura - Nejvyšší správní soud 2195/2011 Sb. NSS, Kompetenční spory: poplatek za komunální odpadGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 9. 2010, čj. Komp 4/2010-40)

Judikatura - Nejvyšší správní soud 2473/2012 Sb. NSS, Místní poplatky: komunální odpad; vznik poplatkové povinnostiGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2008, čj. 5 Afs 175/200&116)

Judikatura - Nejvyšší správní soud 2338/2011 Sb. NSS, Odpady: osoba oprávněná k převzetí odpaduGarance

(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2009, čj. 9 Ca 184/2007-28)

Judikatura - Nejvyšší správní soud 461/2005 Sb. NSS, Správní trestání: právo staré a novéGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2004, čj. 6 A 126/2002-27)

Judikatura - Nejvyšší správní soud 2807/2013 Sb. NSS, Správní trestání: neodvedení poplatku za ukládání odpadů na skládkuGarance

(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 11. 2012, čj. 9 Ca 209/2009-40)