96/2004 Sb., Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění účinném k 1.9.2017

96/2004 Sb., Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilos…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 96/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 4. února 2004
o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
125/2005 Sb.
(k 1.4.2005)
v § 3 mění odst. 2 a 3, ruší slova v § 79 a v § 90odst. 2 ruší písm. e)
111/2007 Sb.
(k 15.5.2007)
v § 4 odst. 4 a 5 vkládá větu
124/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 3 mění odst. 3
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění celkem 175 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
ÚZ 339/2008 Sb.
 
 
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 46 odst. 3 písm. a)
105/2011 Sb.
(k 22.4.2011)
mění, celkem 24 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
346/2011 Sb.
(k 29.11.2011)
mění § 2 písm. m), § 60a, § 60b, § 60d; ruší § 60c; nová přechodná ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, celkem 33 novelizačních bodů
126/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění celkem 45 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 89a, § 89b a § 95
201/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění, celkem 169 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PODMÍNKY ZÍSKÁVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍ A K VÝKONU ČINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍ PÉČE
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) podmínky získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče v České republice,
b) celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků a vzdělávání jiných
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru