Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (civilní) 89/2012 Sb. rozh., č. 89/2012 Sb. rozh., Garance

(Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19.9. 2007, sp. zn. 17 Co 394/2007)