Input:

409/2001 Sb., Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v důsledku válečných nebo teroristických akcí provozem letadla v souvislosti s provozováním letecké dopravy Archiv

č. 409/2001 Sb.
[zrušeno č. 225/2006 Sb.]
ZÁKON
ze dne 26. října 2001
o poskytnutí státní záruky České republiky pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v důsledku válečných nebo teroristických akcí provozem letadla v souvislosti s provozováním letecké dopravy
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Česká republika poskytuje leteckému dopravci, který provozuje leteckou obchodní dopravu na základě licence,1) státní záruku pro případ odpovědnosti za škodu na životě, zdraví nebo věci způsobenou v důsledku válečných nebo teroristických akcí třetím osobám v souvislosti s provozem letadla při provozování letecké dopravy.
(2) Státní záruka podle odstavce 1 se poskytuje pro případ