Input:

56/1976 Sb., Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se stanoví příslušnost obvodních soudů v Praze v dopravních trestních věcech, platné do 31.10.1991 Archiv

č. 56/1976 Sb.
[zrušeno č. 436/1991 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky
ze dne 4. května 1976,
kterou se stanoví příslušnost obvodních soudů v Praze v dopravních trestních věcech
Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky stanoví podle § 33 odst. 4 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění vyhlášeném pod č. 19/1970 Sb.:
§ 1
(1) Trestní věci z obvodů obvodních soudů v Praze proti pachatelům trestných činů spáchaných porušením předpisů