Input:

52/2015 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 52/2015 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
[zrušeno č. 99/2017 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. března 2015,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 153 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 626/2004 Sb., podle § 98 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 231/2002 Sb. a zákona č. 626/2004 Sb., a podle § 120 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 626/2004 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb., nařízení vlády č. 697/2004 Sb., nařízení vlády č. 50/2006 Sb., nařízení vlády č. 614/2006 Sb., nařízení vlády č. 79/2008 Sb., nařízení vlády č. 20/2009 Sb., nařízení vlády č. 375/2010 Sb. a nařízení vlády č. 459/2013 Sb., se mění takto:
1. Příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstev obcí, členům zastupitelstev městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy
 
Počet obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města, městské části hl. m. Prahy
Uvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy za výkon funkce (pevná složka)
Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy
Příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 1 až 5 ve výši a příplatek podle počtu obyvatel obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 6 a 7 až do výše
Neuvolnění členové zastupitelstva obce, městského obvodu nebo městské části územně členěného statutárního města a městské části hl. m. Prahy
starosty, primátora
místostarosty, náměstka primátora
předsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správy
člena rady
předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady
místostarosty, náměstka primátora
předsedy zvláštního orgánu nebo komise rady pověřené výkonem státní správy
za výkon funkce
příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný k pevné složce odměny podle sloupce 9 až 12
člena rady
předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady
člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu
člena zastupitelstva
pevná složka odměny v Kč měsíčně
pevná složka odměny v Kč měsíčně až do
Kč měsíčně
pevná složka odměny a příplatek Kč měsíčně až do
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13