Input:

366/1992 Sb., Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), platné do 26.3.1996 Archiv

č. 366/1992 Sb.
[zrušeno č. 68/1996 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Federálního shromáždění
ze dne 15. června 1992
o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)
Předsednictvo Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se zřetelem na rezoluci Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 757 (1992) se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:
§ 1
(1) Zakazuje se dovoz veškerého zboží a jiných výrobků, pocházejících ze Svazové republiky Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) a odtud vyvážených na území České a Slovenské Federativní Republiky.
(2) Činnost československých osob fyzických i právnických, jakož i jakákoli činnost jiných osob na území České a Slovenské Federativní Republiky, která by podporovala nebo počítala s podporou vývozu nebo průvozu veškerého zboží nebo výrobků pocházejících ze Svazové republiky Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), je zakázána.
(3) Jakékoli nakládání veškerým zbožím a výrobky, pocházejícími ze Svazové republiky Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) a odtud vyváženými československými fyzickými a právnickými osobami na území České a Slovenské Federativní Republiky, jakož i loděmi plujícími pod československou vlajkou a letadly imatrikulovanými v České a Slovenské Federativní Republice nebo najatými československými fyzickými a právnickými osobami, se zakazuje.
(4) Jakékoli převody peněz do Svazové republiky Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) za účelem činnosti uvedené v odstavci 2 nebo nakládání uvedeného v odstavci 3 se zakazují.
§ 2
(1) Prodej nebo dodávky jakéhokoli zboží nebo výrobků bez ohledu na to, zda pocházejí z území České a Slovenské Federativní Republiky či nikoli, uskutečňované československými osobami fyzickými nebo právnickými včetně použití lodí plujících pod československou vlajkou a letadel imatrikulovaných v České a Slovenské Federativní Republice nebo najatých československými osobami fyzickými nebo právnickými jakékoli osobě nebo instituci ve Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), jakož i jakékoli osobě nebo instituci za účelem jakéhokoli obchodu prováděného nebo řízeného ze Svazové republiky Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) se zakazují.
(2) Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na prodej nebo dodávky určené výlučně pro zdravotnické účely a potraviny, jejichž vývoz bude povolen podle ustanovení § 7.
(3) Zakazuje se jakákoli činnost československých osob fyzických a právnických, jakož i jakákoli činnost jiných osob na území České a Slovenské Federativní Republiky, která podporuje nebo počítá s podporou činnosti uvedené v odstavci 1.
§ 3
(1) Převody peněžních prostředků nebo jakýchkoli finančních nebo ekonomických zdrojů úřadům do Svazové republiky Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), nebo jakékoli fyzické či právnické osobě činné ve Svazové