Input:

33/1994 Sb., Rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti, platné do 3.8.2003 Archiv

č. 33/1994 Sb.
[zrušeno č. 254/2003 Sb.]
ROZHODNUTÍ
prezidenta republiky
ze dne 1. února 1994
o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti
Na základě zmocnění daného mi ustanovením § 366 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, vydávám toto
rozhodnutí:

I. Přenáším na ministra spravedlnosti svou pravomoc
1. provádět řízení o žádostech o milost
2. zamítat bezdůvodné žádosti o milost
a) s výjimkou žádostí
- pachatelů trestných činů podle části druhé hlavy I. a X. trestního zákona a dále trestných činů vojenských, u kterých dolní hranice trestní sazby činí nejméně 5 let
- pachatelů, kterým byl pravomocně uložen trest odnětí svobody na doživotí
- osob odsouzených za trestné činy, kterých se dopustily ve věku mladistvých