Input:

218/1990 Sb., Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků, platné do 11.6.1992 Archiv

č. 218/1990 Sb.
[zrušeno č. 251/1992 Sb.]
Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České republiky
vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 188/1988 Sb.(úplné znění č. 52/1989 Sb.:), v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí, cen a mezd České republiky, ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a českým výborem Odborového svazu pracovníků zdravotnictví, sociálních a technicko zdravotnických služeb výnos ze dne 20. dubna 1990 č. j. EP-600-19. 4. 1990 o odměňování zdravotnických pracovníků.
Tímto výnosem se zrušují předpisy upravující odměňování zdravotnických pracovníků ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálního zabezpečení a v některých dalších organizacích obsažené ve výnosech býv. ministerstva zdravotnictví ČSR a ministerstva práce a sociálních věcí ČSR. Pokud jde o předpisy registrované ve Sbírce zákonů, zrušují se tyto předpisy
- výnos ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 29. srpna 1980 č. j. EP-600-24. 7. 1980 o odměňování zdravotnických pracovníků (reg. v částce 3/1981 Sb.),
- výnos ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 19. ledna 1983 č. j. EP-600-13. 1. 1983, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 29. srpna 1980 č. j. EP-600-24. 7. 1980 o odměňování zdravotnických pracovníků (reg. v částce 10/1983 Sb.),
- výnos ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 7. listopadu 1983 č. j. EP-600-28. 10. 1983, jímž se mění a doplňuje výnos ze dne 29. srpna 1980 č. j. EP-600-24. 7. 1980 o odměňování zdravotnických pracovníků, v platném znění (reg. v částce 6/1984 Sb.:),
- výnos ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 6. prosince 1984 č. j. EP-600-22. 11. 1984, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 29. srpna 1980 č. j. EP-600-24. 7. 1980 o odměňování zdravotnických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (reg. v částce 7/1985 Sb.),
- výnos ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 19. října 1987 č. j. EP-600-1. 10. 1987, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 29. srpna 1980 č. j. EP-600-24. 7. 1980 o odměňování zdravotnických pracovníků, ve znění