Input:

1/1989 Sb., Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvýšení zvláštního příspěvku horníkům, platné do 31.12.1989 Archiv

č. 1/1989 Sb.
[zrušeno č. 160/1989 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
Československé socialistické republiky
ze dne 26. ledna 1989
o zvýšení zvláštního příspěvku horníkům
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 5 odst. 4 zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům:
§ 1
Výše zvláštního příspěvku horníkům činí
a) 1500 Kčs