Input:

95/2006 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. Archiv

č. 95/2006 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 10. března 2006,
kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 185/2004 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
(1)  Vyhláška stanoví seznam odpadů, na jejichž přeshraniční přepravu do České republiky a z České republiky se z důvodů ochrany životního prostředí vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona.
(2)  Seznam odpadů podle odstavce 1 je uveden v příloze.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
 
Ministr:
RNDr. Ambrozek v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 95/2006 Sb.
Seznam odpadů, na jejichž přeshraniční přepravu do České republiky a z České republiky se z důvodů ochrany životního prostředí vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona
 
GH010
3915
Odpad, odřezky a úlomky z plastů:
GH011
ex3915 10
- polymerů ethylenu
GH012
ex3915 20
- polymerů styrenu
GH013
ex3915 30
- polymerů vinylchloridu
GH014
ex3915 90
- polymerů nebo kopolymerů, například:
 
 
   - polypropylen
 
 
   - polyethylentereftalát
 
 
   - kopolymery akrylonitrilu
 
 
   - kopolymery butadienu
 
 
   - kopolymery styrenu
 
 
   - polyamidy
 
 
   - polybutylentereftalát
 
 
   - polyuhličitany
 
 
   - polyfenylové sulfidy
 
 
   - akrylové polymery
 
 
   - parafiny (C10 - Cl3)
 
 
   - polyuretany (neobsahující chlorfluoruhlovodíky)
 
 
   - polysiloxany (silikony)
 
 
   - polymethylmetakrylát
 
 
   - polyvinylalkohol
 
 
   - polyvinylbutyral
 
 
   - polyvinylacetát
 
 
   - polytetrafluorethylen (Teflon, PTFE)
GH015
ex3915 90
- Pryskyřice nebo jejich kondenzační produkty, například:
 
 
   - močovinoformaldehydové pryskyřice
 
 
   - fenolformaldehydové pryskyřice
 
 
   - melaminformaldehydové pryskyřice
 
 
   - epoxidové pryskyřice
 
 
   - alkydové pryskyřice
 
 
   - polyamidy
 
GI010
4707
Odpad a výmět z papíru nebo lepenky:
GI011
4707 10
-neběleného silného papíru nebo lepenky nebo vlnitého papíru nebo lepenky
GI012
4707 20
-jiného papíru nebo lepenky, vyrobené hlavně z bělené buničiny nebarvené ve hmotě
GI013
4707 30
-papíru nebo lepenky, vyrobené hlavně z mechanické vlákniny (např. novin, časopisů a podobných tiskovin).
GI014
4707 90
-ostatní, včetně, ale neomezující se na:
 
 
     1. laminovanou lepenku
 
 
     2. netříděný odpad a výmět
 
GJ120
6309 00
Obnošené oděvy a použité textilní výrobky
GJ140
ex6310
Odpadní textilní podlahové krytiny a koberce
 
GL010
ex4401 30
Dřevěný odpad a drť, též aglomerované ve tvaru kulatiny, briket, pelet nebo podobných tvarů
 
GC040
 
vraky motorových vozidel bez kapalin