Input:

č. 40/1962 Sb. rozh. tr., Garance

č. 40/1962 Sb. rozh. tr.
Soustavné pronášení výroků směřujících proti našemu státnímu zřízení a proti spojeneckému státu - SSSR - spolu s výroky, jimiž pachatel vyjadřuje sympatie k nacismu, z nichž lze dovodit cílevědomou činnost pachatele - úmysl podvracet základy republiky, nutno posuzovat jako trestný čin podvracení republiky podle § 79a odst. 1 tr. zák. z r. 1950 resp. § 98 tr. zák.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 18. května 1962 - 7 To 012/62).
Rozsudkem krajského soudu v Ostravě byl obžalovaný uznán vinným trestným činem podvracení republiky podle § 98 odst. 1 tr. zák. za to, že soustavně před různými osobami pronášel hanobící výroky na poměry v ČSSR, napadal výhrůžkami pokrokově smýšlející osoby a prohlašoval, že dnešní zřízení v ČSSR se neudrží. Dále pak trestním činem hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele podle § 104 tr. zák. za to, že pronášel různé vulgární výroky na poměry v SSSR a že se vulgárně vyjadřoval o technice a kultuře tohoto státu, jakož i trestným činem podpory a propagace fašismu a podobného hnutí podle § 261 tr. zák. za to, že jako osoba fašisticky zaměřená v téže době a tamtéž z rasistických důvodů se vyvyšovala nad osoby české a jiné národnosti, které soustavně vulgárními výroky hanobil, vychvaloval nacistickou kulturu a chvástal se, že byl příslušníkem nacistické armády. Za tyto trestné činy byl odsouzen k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 4 roků.
Nejvyšší soud k odvolání obžalovaného zrušil napadený rozsudek ve výroku o vině a trestu a uznal obžalovaného vinným, že od května 1960 do října 1961 na různých místech, zejména do listopadu 1960 na pracovišti v Břidličné a poté do října 1961 na pracovišti a hostinských místnostech ve Vrbně, dále 23. listopadu 1960 na ONV - odboru pracovních sil v Bruntále pronášel soustavně před různými osobami výroky, jimiž hanobil poměry v ČSSR. Zejména tvrdil, že byl tímto zřízením o vše okraden, hanobil osídlence v pohraničí, napadal pohrůžkami pokrokově smýšlející osoby a prohlašoval, že dnešní zřízení v ČSSR se neudrží. Vulgárně se vyjadřoval o poměrech v SSSR, o technice a kultuře tohoto státu a vulgárními výrazy hanobil osoby české a jiné národnosti, vychvaloval nacistickou kulturu a chvástal se, že byl příslušníkem nacistické armády, čímž spáchal trestný čin podvracení republiky podle § 79a odst. 1 tr. zák. z r. 1950.
Z odůvodnění:
Nejvyšší soud přezkoumal z podnětu podaného odvolání napadený rozsudek v rozsahu ustanovení § 254 odst. 1 tr. ř. ve všech napadatelných výrocích i pokud jde o správnost postupu řízení, které předcházelo rozsudku, a dospěl k těmto závěrům:
Přes námitky obžalovaného nelze považovat skutková zjištění učiněná krajským soudem za nepodložená provedenými důkazy. Krajský soud správně zjistil jednak různé výroky pronášené na pracovišti v Břidličné, jak je dostatečně potvrzovali svědci M., Ř. a D., výroky pronesené na ONV - odboru pracovních sil v Bruntále, dosvědčené svědkem Š., a další výroky, pronášené ve Vrbně, buď na pracovišti nebo v restauraci případně bufetu, jak je potvrzovali další svědci.
Skutková zjištění krajského soudu jsou tedy v podstatě správná.
Krajský soud však postupoval nepřesně při právním