Input:

č. 25/1964 Sb. rozh. tr., Garance

č. 25/1964 Sb. rozh. tr.
Základním smyslem institutu jednočinného souběhu trestných činů je vystihnout povahu a stupeň nebezpečnosti jednání pachatele pro společnost.
Jednočinný souběh trestného činu příživnictví podle § 203 odst. 2 tr. zák. s majetkovými trestnými činy, kterými si pachatel soustavně se vyhýbající poctivé práci, opatřuje prostředky k obživě, je možný a to i v případě, že z hlediska majetkového trestného činu byl skutek posouzen též tak, že byl spáchán "výdělečně"; pouhým posouzením jednání pachatele jen jako trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, krádeže nebo podvodu by nebyla vystižena skutečnost, že pachatel se soustavně vyhýbal poctivé práci.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 27. června 1963 - 6 Tz 10/1963).
Okresní soud Brno-město rozsudkem ze dne 21. 11. 1962 sp. zn. 3 T 141/62 uznal obžalovaného vinným trestnými činy příživnictví podle § 203 tr. zák. rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b) tr. zák. z r. 1950, rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví dílem dokonaného, dílem nedokonaného podle § 8 odst. 1 a § 132 odst. 1. písm. a), odst. 2 písm. b), tr. zák., krádeže podle § 247 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zák. z r. 1950 a podvodu podle § 250 odst. 1 písm. a) tr. zák. Za to mu uložil jednak dodatkový trest odnětí svobody na 6 měsíců a jednak úhrnný trest odnětí svobody v trvání 3 a půl roku. Obžalovanému byla také uložena povinnost nahradit škodu několika poškozeným.
Krajský soud v Brně k odvolání prokurátora mimo jiné zrušil napadený rozsudek ve výroku o vině trestným činem příživnictví podle § 203 tr. zák. ve znění před novelou.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona zrušil rozsudek krajského soudu v celém rozsahu a věc vrátil tomuto soudu, aby ji znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Podle zjištění rozsudku soudu I. stupně obžalovaný řádně nepracoval a živil se jednak tím, že v budovách podniků a institucí, kam se dostával vloupáním nebo tím, že se v nich dal uzavřít přes noc, odcizoval peníze a jiní věci z majetku podniků nebo jejich zaměstnanců, jednak tím, že lákal peníze na výborech ROH resp. ČSM a na spoluzaměstnancích