Input:

č. 24/1957 Sb. rozh. obč., Garance

č. 24/1957 Sb. rozh. obč.
Nemožno osvojenecký pomer zakladať dotyčne osôb, medzi ktorými už jestvuje skutočný pomer rodiča a dieťaťa.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 25. augusta 1956, Cz 358/56.)
J. S. podal návrh na osvojenie detí Jozefa a Hany M. Uviedol pritom, že je otcom týchto detí, že s matkou detí žil od r. 1929 ako s družkou a len 26. októbra 1946 uzavrel s ňou manželstvo.
Ľudový súd v Prievidzi vyhovel návrhu a vyslovil osvojenie týchto detí.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú predsedom Najvyššieho súdu, že týmto uznesením ľudového súdu bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Osvojením dieťaťa vzniká podľa § 63 zák. o rod. práve medzi