Input:

99/1953 Sb., Vyhláška o účinnosti účetních zásad pro další okruhy účetních jednotek Garance

č. 99/1953 Sb., Vyhláška o účinnosti účetních zásad pro další okruhy účetních jednotek
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 1953
o účinnosti účetních zásad pro další okruhy účetních jednotek.
Vláda republiky Československé usnesením ze dne 8. prosince 1953 stanovila podle § 100 vládního nařízení č. 41/1952 Sb., kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady):
Vládní nařízení č. 41/1952 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1954 pro
1.  podniky místního průmyslu,
2.  organisace výrobního družstevnictví,
3.  strojní a traktorové stanice,
4.  národní podniky Československé státní automobilové dopravy, národní podniky plavební a provozní jednotky hlavní správy civilního letectví při ministerstvu dopravy,
5.  provozní a hospodářské organisace v oboru ministerstva spojů,
6.  podniky