Input:

96/1962 Sb., Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady Garance

č. 96/1962 Sb., Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
VYHLÁŠKA
rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně
ze dne 7.srpna 1962,
kterou se určují další místní národní výbory stavebními