Input:

93/1958 Sb., Vládní nařízení o změnách v působnosti v matričních věcech, platné do 30.6.2001 Archiv

č. 93/1958 Sb., Vládní nařízení o změnách v působnosti v matričních věcech, platné do 30.6.2001
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. prosince 1958
o změnách působnosti v matričních věcech
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organizaci veřejné správy a v působnosti jejich orgánů:
§ 1
K zjednodušení a zhospodárnění prací při vedení matrik nevyhotovuje se opis matriky (§ 7 zák. č.