Input:

92/1950 Sb., Vyhláška o zániku činnosti státních veterinárních vyšetřovacích ústavů Garance

č. 92/1950 Sb., Vyhláška o zániku činnosti státních veterinárních vyšetřovacích ústavů
VYHLÁŠKA
ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti
ze dne 8. června 1950
o zániku činnosti státních veterinárních vyšetřovacích ústavů.
Ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti vyhlašují podle § 3 odst. 4 nařízení č. 240/1897 ř. z., o zřizování státních ústavů pro zkoumání potravin a předmětů potřeby druhu uvedeného v zákoně č. 89/1897 ř. z.:
Dnem 1. června 1950 přestaly působit státní veterinární vyšetřovací ústavy v Brně, Českých Budějovicích, Jihlavě, Plzni, Hradci Králové, Karlových Varech, Opavě, Liberci a Olomouci, jejichž

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací