Input:

90/1946 Sb., Zákon, podle kterého lze prohlásiti dny 9. května a 29. srpna v roce 1946 za dny pracovního klidu Garance

č. 90/1946 Sb., Zákon, podle kterého lze prohlásiti dny 9. května a 29. srpna v roce 1946 za dny pracovního klidu
ZÁKON
ze dne 7. května 1946,
podle kterého lze prohlásiti dny 9. května a 29. srpna v roce 1946 za dny pracovního klidu.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.