Input:

89/1960 Sb., Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství o tvorbě cen a prodeji ojetých osobních automobilů, platné do 31.12.1966 Archiv

č. 89/1960 Sb., Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství o tvorbě cen a prodeji ojetých osobních automobilů, platné do 31.12.1966
VYHLÁŠKA
ministerstva všeobecného strojírenství
ze dne 20. června 1960
o tvorbě cen a prodeji ojetých osobních automobilů
Ministerstvo všeobecného strojírenství stanoví v dohodě se Státní plánovací komisí a ministerstvem vnitřního obchodu podle § 5 vládního nařízení č. 60/1959 Sb., o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen, a podle § 1 zákona č. 160/1949 Sb., o vnitřním obchodě:
§ 1
Ustanovení této vyhlášky se vztahují na osobní automobily včetně automobilů s karosérií STW (Station Wagon), které jsou nebo již byly v držení spotřebitele (dále jen „ojetá vozidla”); nevztahují se však na ojetá vozidla, jimž byla příslušným orgánem trvale odňata způsobilost k provozu.
§ 2
Nejvyšší cena, za kterou je možno ojeté