Input:

89/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o vzájemných právních stycích ve věcech občanských i trestních, podepsané ve Varšavě 21.1.1949, platné do 18.4.1962 Archiv

č. 89/1949 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o vzájemných právních stycích ve věcech občanských i trestních, podepsané ve Varšavě 21.1.1949, platné do 18.4.1962
[zrušeno č. 66/1962 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 15. března 1949
o Smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou o vzájemných právních stycích ve věcech občanských i trestních, podepsané ve Varšavě dne 21. ledna 1949.
Mezi republikou Československou a republikou Polskou

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací