Input:

87/1961 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přičlenění Státní arbitráže Československé socialistické republiky k předsednictvu vlády Archiv

č. 87/1961 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přičlenění Státní arbitráže Československé socialistické republiky k předsednictvu vlády
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 9. srpna 1961
o přičlenění Státní arbitráže Československé socialistické republiky k předsednictvu vlády
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle článku 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
Čl. I
Státní arbitráž Československé socialistické republiky se přičleňuje k předsednictvu vlády.
Čl. II
Vládní nařízení č. 47/1953 Sb., o státní arbitráži, ve znění vládního