Input:

87/1952 Sb., Zákon o reorganisaci branné výchovy, platné do 1.5.1961 Archiv

č. 87/1952 Sb., Zákon o reorganisaci branné výchovy, platné do 1.5.1961
ZÁKON
ze dne 12. prosince 1952
o reorganisaci branné výchovy.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Zákon č. 92/1951 Sb., o branné výchově, se mění a doplňuje takto:
1.  Ustanovení §§ 3 a 4 se vypouští.
2.  Ustanovení § 5 se mění a zní:
„(1)  Brannou výchovu provádějí dobrovolné organisace, především Svaz pro spolupráci s armádou (dále jen „Svaz”), který se prohlašuje za dobrovolnou organisaci podle zákona č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organisacích a shromážděních.
(2)  Svaz v úzké součinnosti s dobrovolnými organisacemi dbá o provádění branné výchovy v těchto organisacích.”
3.  Ustanovení § 9 se mění a zní:
„(1)  Náklady na provádění branné výchovy hradí dobrovolné organisace z vlastních