Input:

82/1950 Sb., Nařízení o zrušení předpisů o státních finančních monopolech tabákovém, solném, výbušných látek a umělých sladidel Garance

č. 82/1950 Sb., Nařízení o zrušení předpisů o státních finančních monopolech tabákovém, solném, výbušných látek a umělých sladidel
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 27. června 1950
o zrušení předpisů o státních finančních monopolech tabákovém, solném, výbušných látek a umělých sladidel.
Ministr financí nařizuje podle § 13 zákona č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů (dále jen „zákon”):
§ 1.
(1)  Ustanovení § 11 odst. 1 a 2 zákona, kterými se zrušují předpisy o státních finančních monopolech tabákovém, solném, výbušných látek a umělých sladidlech, nabývají účinnosti dnem 3. července 1950.
(2)  Tímto dnem pozbývají účinnosti, s výhradou ustanovení § 11 odst. 3 zákona, zejména:
a)  celní a monopolní řád,
b)  ustanovení § 4 obecného horního zákona,
c)  zák. čl. XI/1868, o solném důchodku, a všechny předpisy o solném monopolu platné dosud na Slovensku,
d)  zák. čl. XIV/1868, o tabákovém důchodku, a všechny předpisy o tabákovém monopolu platné dosud na Slovensku,
e)  zákon č. 414/1919 Sb., jímž se zavádí monopol výbušných látek,
f)  zákon č. 74/1920 Sb., jímž se mění licenční poplatek z dovezeného tabáku a tabákových tovarů,
g)  zákon č. 326/1921 Sb., jímž se mění některá ustanovení zákonů o solném monopolu,
h)  ustanovení § 1