Input:

77/1962 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje a mění zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic Archiv

č. 77/1962 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje a mění zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 8. srpna 1962,
kterým se doplňuje a mění zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
Čl. I
Zákon č. 39/1957 Sb., o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic, se doplňuje a mění takto:
1. § 1 odst. 1 zní:
„(1) Chmelařské výrobní oblasti jsou „Žatecko”, „Úštěcko”, „Tršicko”, „Piešťansko-Topoľčansko” a „Třebišovsko”.”
2. § 2 odst. 2 zní:
(2)  „Povinným známkováním chmele se rozumí:
a)  u chmele vypěstovaného ve chmelařských výrobních oblastech „Žatecko”, „Úštěcko” a „Tršicko”
1.  povinné označování chmele podle místního původu (dále jen „označování chmele”) a
2.  povinné ověřování místního původu chmele (dále jen „ověřování chmele”);
b)  u chmele vypěstovaného ve chmelařských výrobních oblastech „Piešťansko-Topoľčansko” a „Trebišovsko” pouze označování chmele.”
3. § 2 odst. 3 zní:
„(3)  Povinnému známkování nepodléhá chmel brakový a chmel, který nemá typické znaky chmele odrůdy „Červeňák”.”
4. § 3 odst. 1 věta první zní:
„Označování chmele provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Praze