Input:

74/1957 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, platné do 9.6.1994 Archiv

č. 74/1957 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, platné do 9.6.1994
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 4. prosince 1957
o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví.
Mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky