Input:

73/1961 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o učebních oborech, platné do 31.8.1965 Archiv

č. 73/1961 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o učebních oborech, platné do 31.8.1965
[zrušeno č. 84/1965 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 30. června 1961
o učebních oborech
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány a s Ústřední radou odborů podle § 37 odst. 1 zákona č. 89/1958 Sb., o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovského zákona):
§ 1
(1) Počínajíc učebním rokem 1962/63 se budou učni vychovávat v učebních oborech a za podmínek uvedených v příloze této vyhlášky.
(2) Výchova učňů, kteří v učebním roce 1962/63 budou ve druhém nebo třetím roce učebního poměru, bude dokončena v učebních oborech a