Input:

72/1949 Sb., Vládní nařízení o újezdních tajemnících, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 72/1949 Sb., Vládní nařízení o újezdních tajemnících, platné do 16.5.1954
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. března 1949
o újezdních tajemnících.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 43 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
Místním národním výborům několika obcí může být přidělen újezdní tajemník; přidělením újezdního tajemníka nemění se nic na působnosti těchto místních národních výborů.
§ 2.
(1)  Újezdní tajemníci pečují o co nejúčinnější zapojení místních národních výborů do budovatelského úsilí státu, zajišťují jednotnost místní správy s okresní správou a pomáhají místním národním výborům při plnění úkolů jednotného hospodářského plánu a jiných celostátních úkolů, zvláště v oboru zemědělské výroby a při zajišťování a zlepšování výživy pracujících.
(2)  Újezdní tajemníci jsou pomocníky předsedů místních národních výborů, kterým jsou přiděleni; jsou ve stálém styku s příslušným okresním národním výborem, sledují práci místních národních výborů, a snažíce se o účelnou organisaci této práce, přispívají radou a pomocí k řádnému a včasnému zvládnutí jednotlivých politických, hospodářských i administrativních úkolů místních národních výborů.
(3)  Újezdní tajemníci dbají při výkonu své služby zákonů, nařízení a jiných předpisů, jakož i pokynů nadřízených orgánů, a pečují ve shodě s předsedy místních národních výborů o jejich provedení.
§ 3.
(1)  Újezdní tajemníky přiděluje