Input:

71/1951 Sb., Vyhláška o Dodatkové dohodě k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsané v Haagu 24. června 1948 Garance

č. 71/1951 Sb., Vyhláška o Dodatkové dohodě k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsané v Haagu 24. června 1948
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 30. července 1951
o Dodatkové dohodě k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dně 20. ledna 1923, podepsané v Haagu dne 24. června 1948
Dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne