Input:

70/1963 Sb., Vyhláška ministerstva stavebnictví o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací Garance

č. 70/1963 Sb., Vyhláška ministerstva stavebnictví o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací
VYHLÁŠKA
ministerstva stavebnictví
ze dne 8. září 1963
o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací
Ministerstvo stavebnictví v dohodě s ostatními dodavatelskými a odběratelskými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) a po schválení arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Čl. I
Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 231/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací, se mění a doplňuje tak, že ustanovení § 32 počínajíc odstavcem 5 zní:
„(5)  Po předchozím souhlasu okresního národního výboru mohou být výjimečně odevzdány a převzaty nedokončené objekty bytové a občanské výstavby zahrnuté do harmonogramů komplexní bytové a občanské výstavby, pokud k jejich úplnému dokončení chybí:
a)  zařízení vzduchotechnická,
b)  zařízení CO,
c)  v době od 1. prosince do 30. dubna vnější omítky s mokrým stavebním procesem,
d)  práce zahradnické (vysázení stromů a keřů, vysetí trávníků apod.), které mohou být provedeny jen v odpovídajících ročních obdobích. Totéž platí obdobně o bytové a občanské výstavbě, nezahrnuté do harmonogramů komplexní bytové a občanské výstavby s tou odchylkou, že v těchto případech je místo souhlasu okresního národního