Input:

7/1959 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o prodloužení prioritních lhůt v oboru vynálezů a ochranných známek, platné do 9.6.1994 Archiv

č. 7/1959 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o prodloužení prioritních lhůt v oboru vynálezů a ochranných známek, platné do 9.6.1994
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 11. února 1959
o Dohodě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o prodloužení prioritních lhůt v oboru vynálezů a ochranných známek
Dne 26. června 1958 byla v Praze sjednána Dohoda mezi