Input:

68/1960 Sb., Vládní nařízení o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami, platné do 31.7.1991 Archiv

č. 68/1960 Sb., Vládní nařízení o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami, platné do 31.7.1991
[zrušeno č. 238/1991 Sb.]
Vládní nařízení
ze dne 3. června 1960
o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 10 odst. 1 zákona č. 63/1958 Sb., o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé:
§ 1
Pro další rozvoj našeho národního hospodářství, zejména pro růst průmyslové výroby, je třeba zabezpečit nezbytné suroviny v dostatečném množství a v potřebné jakosti. K tomu musí být využito především tuzemských zdrojů, k nimž patří také kovový odpad a sběrné suroviny. Je proto nutné věnovat hospodaření těmito surovinami mimořádnou péči jak při jejich vzniku, tak při jejich sběru a spotřebě.
§ 2
(1) Sběr a výkup průmyslového kovového odpadu a úprava průmyslového i neprůmyslového kovového odpadu přísluší podnikům podřízeným ministerstvu hutního průmyslu a rudných dolů (národní podniky „Kovošrot“).
(2) Sběr a výkup neprůmyslového kovového odpadu a sběr, výkup a úprava sběrných surovin s výjimkou průmyslového textilního odpadu přísluší od 1. ledna 1961 podnikům podřízeným krajským národním výborům (podniky „Sběrné suroviny“).
(3) Výkup a úprava průmyslového textilního odpadu přísluší podniku, který určí ministerstvo spotřebního průmyslu.
§ 3
Podniky, kterým přísluší sběr a výkup, pečují zejména technickoporadenskou službou o dodržování