Input:

67/1959 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění Garance

č. 67/1959 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
USNESENÍ
Národního shromáždění
ze dne 19. listopadu 1959
o schválení zákonného opatření předsednictva Národního