Input:

63/1965 Sb., Zákon o cestovních dokladech, platné do 30.6.1991 Archiv

č. 63/1965 Sb., Zákon o cestovních dokladech, platné do 30.6.1991
[zrušeno č. 216/1991 Sb.]
Zákon
ze dne 18. června 1965
o cestovních dokladech
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Oddíl první
Cestovní doklady
§ 1
(1) Občané Československé socialistické republiky mohou překročit státní hranice Československé socialistické republiky nebo se zdržovat v cizině jen s platným československým cestovním dokladem.
(2) Cestovní doklad obsahuje podstatné údaje o totožnosti občana a označení, pro které státy, na kolik cest a na jakou dobu platí.
§ 2
Cestovní doklady se vyhotovují v jazyce českém nebo slovenském a v jednom, případně ve dvou cizích jazycích.
Oddíl druhý
Vydávání cestovních dokladů
§ 3
Cestovní doklady vydává ministerstvo vnitra, ministerstvo zahraničních věcí a orgány jimi zmocněné. Tyto orgány mohou též platnost cestovních dokladů rozšířit nebo prodloužit.
§ 4
(1) Vydání cestovního dokladu může být odepřeno občanům,
a) jejichž cesta do ciziny by nebyla v souladu se státními zájmy,
b) proti nimž je vedeno trestní řízení,
c) kteří byli odsouzeni pro trestný čin, pokud se na ně nehledí jakoby nebyli odsouzeni, nebo pokud odsouzení nebylo zahlazeno,
d) kteří při pobytu v cizině svým jednáním poškodili dobré

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací