Input:

63/1957 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušuje státní inspekce sklizní zemědělských plodin Garance

č. 63/1957 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušuje státní inspekce sklizní zemědělských plodin
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. listopadu 1957,
kterým se zrušuje státní inspekce sklizní zemědělských plodin.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem prezidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy:
§ 1
Státní inspekce sklizní zemědělských plodin se zrušuje.
§ 2
Dosavadní působnost státní inspekce sklizní zemědělských plodin vykonává státní úřad statistický, který zejména
a)  organizuje a řídí zjišťování odhadu hektarových výnosů a sklizní zemědělských plodin a působí,