Input:

62/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o nabytí účinnosti nového znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM), platné do 31.12.1974 Archiv

č. 62/1967 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o nabytí účinnosti nového znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM), platné do 31.12.1974
[zrušeno č. 106/1975 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 31. května 1967
o nabytí účinnosti nového znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM)
Dnem 1. dubna 1967 nabývá účinnosti nové znění Přílohy I (Mezinárodní řád pro přepravu nebezpečného zboží po železnicích - RID) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25.

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací