Input:

62/1954 Sb., Zákon o náhradách poslanců Národního shromáždění, platné do 30.6.1960 Archiv

č. 62/1954 Sb., Zákon o náhradách poslanců Národního shromáždění, platné do 30.6.1960
[zrušeno č. 111/1960 Sb.]
ZÁKON
ze dne 14. prosince 1954
o náhradách poslanců Národního shromáždění.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Poslancům Národního shromáždění náležejí za výdaje souvisící s výkonem poslaneckého mandátu náhrada 1200,- Kčs měsíčně. Je-li poslanec Národního shromáždění současně poslancem Slovenské národní rady, obdrží pouze jedinou náhradu.
(2) Předsedovi Národního shromáždění náleží funkční plat 5000,- Kčs, místopředsedům 3300,- Kčs měsíčně. Funkční plat zahrnuje i náhradu podle odstavce 1.
§ 2.
(1) Za účast na schůzích Národního shromáždění nebo jeho orgánů a za dobu potřebnou k cestám na schůze a zpět náleží poslancům denní dieta 100,- Kčs.
(2) Poslanci, kteří jsou zaměstnanci, obdrží za dny uvedené v odstavci 1 od svého zaměstnavatele náhradu ve výši průměrného výdělku, vypočteného za poslední tři měsíce. Poslancům, kteří nejsou v pracovním poměru (jako členům jednotných zemědělských družstev, soukromě hospodařícím