Input:

61/1955 Sb., Zákonné opatření o změně předpisů o rozvodu, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 61/1955 Sb., Zákonné opatření o změně předpisů o rozvodu, platné do 31.3.1964
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 15. prosince 1955
o změně předpisů o rozvodu.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
Čl. I.
Zákon č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, se mění a doplňuje takto:
§ 30 zní:
„(1)  Nastal-li z důležitých důvodů mezi manžely hluboký a trvalý rozvrat, může manžel žádat, aby soud manželství zrušil rozvodem.
(2)  Mají-li manželé nezletilé děti, nemůže být manželství rozvodem zrušeno, bylo-li by to v rozporu se zájmem dětí.
(3)  Manželství nelze zrušit rozvodem, žádá-li o něj manžel, který rozvrat výlučně zavinil, ledaže druhý manžel projeví s rozvodem souhlas.
(4)  Avšak i bez tohoto souhlasu může soud, maje na zřeteli zájem společnosti, zrušit manželství rozvodem ve výjimečných případech, jestliže manželé po dlouhou dobu spolu nežijí.”
Čl. II.
Zákon č. 173/1950 Sb., o soudních poplatcích, se mění a doplňuje takto:
K § 4 odst. 3 se připojuje další věta tohoto znění:
„Ustanovení tohoto odstavce se