Input:

59/1957 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na poli sociální politiky se Závěrečným protokolem Garance

č. 59/1957 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na poli sociální politiky se Závěrečným protokolem
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 21. srpna 1957
o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na poli sociální politiky se Závěrečným protokolem.
Dne 11. září 1956 byla sjednána