Input:

59/1954 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb Garance

č. 59/1954 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. prosince 1954
o úpravě všeobecných celních sazeb.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 35 odst. 2 celního zákona č. 36/1953 Sb.:
§ 1.
 
Celní sazebník se mění a doplňuje takto:
Kčs za 100 kg
1. Poznámka k saz. čís. 103 a 104 se mění a zní:

''Poznámka k saz. čís. 103 a 104. Olej skočcový saz. čís. 103, olej olivový (též olej turnantový, i olej z olivových jader) a podzemnicový saz. čís. 104,
 
po denaturaci k technickému
1,20,-
2. Sazební položka 189 a) 1 se mění a zní:
''1.  surové:
 
(alfa)
kordové tkaniny bavlněné k výrobě pneumatik
48,-
(beta)
ostatní
320,-''

Poznámka k saz. pol. 189 a) 1 se vypouští.
3. Sazební čísla 223 a 224 se mění a zní:
 
''223.
Příze mohérová, alpaková (též mottled-alpaková) a ispahánská, jednoduchá nebo dvojpramenná, surová
beze cla
224.
Příze česaná ze srsti velbloudí, jednoduchá nebo dvojpramenná, surová
10,-
 
Poznámka k saz. čís. 223 a 224.
 
 
Z příze projednané podle saz. čís. 223 nebo 224 odebere celnice vzorek a zašle jej k dodatečnému přezkoušení celnici v Praze.''
 
4. Sazební položka 250 a) 1 se mění a zní:
 
''1.
z hedvábí umělého bez přimíšení hedvábí přírodního nebo floretového:
 
alfa)
kordové tkaniny z umělých vláken k výrobě pneumatik
48,-
beta)
ostatní
600,-''.
5. Poznámka k saz. čís. 422 se mění a zní:

''Poznámka. Zboží jmenované v saz. čís. 411 až 417 a) 1, 420 b), 421 a 422, spojené se dřevem nebo s hrubě pracovanými součástkami železnými nebo z jiných obecných kovů:
 
a)
žáruvzdorné cihly magnesitové spojené s hrubě pracovanými součástkami železnými
beze cla
b)
ostatní25,-''.
 
6. Poznámka k saz. čís. 443 se zrušuje.
7. Poznámka za saz. pol. 466 b) se mění a zní:
 
''Poznámka. Drátěná lana saz. pol. 466 a) 2 a b)
50,-''.
8. Sazební číslo 513 se mění a zní: z ceny
 
''513.
Bronzový prášek a bronzové barvy
25 %
 
Poznámka. Hliníkový prášek k pyrotechnickým účelům
12,5 %''.
9. Poznámka k saz. pol. 520 b) se zrušuje.
10. Sazební položka 597 h) se mění a zní:
 
''h)
kysličník cíničitý, umělý (cínový popel)
beze cla''.
11. Sazební položka 599 g) 2 se mění a zní:
 
''2.
síran amonný
beze cla''.
12. Sazební položka 600 m) se mění a zní:
 
''m)
dusíkaté vápno
beze cla''.
13. Sazební položka 600 n) se mění a zní:
 
''n)
ledek vápenatý
beze cla''.
14. Poznámka 2 k saz. čís. 616 se mění a zní:
 
''2.
Sušené kvasnice dovážené ke krmení dobytka, na osvědčení ministerstva zemědělství
beze cla''.
15. Sazební číslo 623 se mění a zní:
 
''623.
Pokosty olejové (fermeže), bez přísady pryskyřice, terpentinu, minerálních olejů, lihu a pod.
17 %''.
16. Sazební číslo 624 se mění a zní:
 
''624.
Pokosty lakové, též pokosty olejové s přísadou pryskyřice, terpentinu, minerálních olejů, lihu a pod.
8 %''.

Poznámky k saz. čís. 624 se nemění.
17. Sazební položka 626 b) 2 se mění a zní:
 
''2.
jiné
14 %''.
§ 2.
Až na další je prosto dovozního cla dovážené zboží patřící do těchto sazebních čísel (položek nebo poznámek):
1. Kakaové boby a slupky.
13. Citrony, cedráty a pomeranče, naložené ve slané vodě; nezralé drobné pomeranče; kůra pomerančová, cedrátová a citronová, též mletá nebo naložená ve slané vodě.
22a).